Hjem

Oppdateringer

Hvorfor står samskaping med næringslivet sentralt i utviklingen av nye selskaper?

1/13/2023

På vei inn i det nye året tar vår daglige leder Sander en titt i speilet, og mimrer tilbake til selskapets første dager.

Historien om ENVE begynte i Trondheim høsten 2020, hvor Geir-Åsmund og jeg møttes for første gang. Etter kort tid viste det seg at vi begge hadde den samme iboende nysgjerrigheten, og jevnlig fant oss undrende over hvorfor eksisterende løsninger og prosesser ofte kunne oppleves så unødig tungvinte. Timer med prat og sparring ble til uker og måneder, og ved årsskifte 2020/2021, var én ting klart...