Enve Logo

Hjem

Datarom

Logg innKjøp

Morgendagens datarom for sømløse transaksjoner

Skjermbilde av et virtuelt datarom-grensesnitt vist på en dataskjerm med en ren og brukervennlig layout.

Funksjoner i ENVE

Se hva du får tilgang til som

kjøper og

selger i datarommet

- Alt samlet i et brukervennlig og moderne design

Genererer mappestruktur

Opprett virtuelle datarom enkelt og effektivt ved å benytte vår løsning for automatiserte mappestrukturer. ENVE genererer datarommets mappestruktur basert på dine requestlister – alt du trenger å gjøre er å laste opp en Excel-fil. Requestene vil dukke opp som opplastningspunkter i mappestrukturen med den korrekte indekseringen, slik at du alltid har full oversikt over dine referanser. Representanter fra kjøpersiden kan velge å besvare requestene med filopplasting, tekstsvar, eller ved å markere forespørselen som ikke aktuell. Vi tilbyr også forhåndsdefinerte maler tilpasset ulike transaksjonstyper. Malene er utviklet i samarbeid med noen av Norges ledende advokathus.

Prosesser dokumentasjon

ENVE gir deg som rådgiver muligheten til å gjennomgå og behandle tilgjengeliggjort dokumentasjon direkte i datarommet. Du kan fortløpende notere avvik, bekymringer, anbefalinger og andre bemerkninger, og knytte disse opp mot konkrete filer. Notatene kan selvsagt redigeres til enhver tid, og du kan enkelt jobbe parallelt med flere dokumenter samtidig. Du har også muligheten til å gradere bemerkningene dine basert på det aktuelle funnets alvorlighetsgrad. Slik er du garantert en ryddig og smidig arbeidsprosess som gir både deg og dine kolleger god oversikt over transaksjonens fremgang.

Rapportgenerering

Ved et enkelt tastetrykk sammenstilles alle bemerkninger tilknyttet datarommets filer til en fullstendig Due Diligence-rapport. Funksjonen reduserer ikke bare antall timer som brukes på rapportgenerering, men gir deg også totaloversikt over transaksjonens status til enhver tid. Selger har selvsagt ikke tilgang til å se bemerkningen som noteres, og du kan være helt trygg på at dine forhandlingskort er i trygge hender. Det er ingen begrensning på hvor mange rapporter som kan genereres, og funksjonen fungerer derfor like godt som underlag til interne statusmøter, som endelig produkt klart for overlevering til dine klienter.

Tilgangsstyring

Tilgangsgrupper

Tilgangsgrupper gir selger full oversikt og kontroll over datarommet. Opprett grupper og velg hvilke deler av dokumentasjonen som skal være tilgjengelig for den aktuelle gruppen. En bruker kan også være medlem av flere tilgangsgrupper samtidig. Tilgangsgruppene kan skreddersys til ditt behov og er svært enkle å endre i etterkant. Dette gjør at du kan sikre forretningskritisk informasjon samt gjøre prosesseringsarbeidet mer effektivt for den enkelte rådgiveren.

Egendefinert tilgang

I noen tilfeller er ikke tilgangsgrupper tilstrekkelig. Vi tilbyr derfor egendefinert tilgang helt ned på dokumentnivå. Velg hvilke filer og mapper som skal være tilgjengelige for den enkelte bruker, og juster underveis for å gi full fleksibilitet!

Ekstra forespørsler

Etterspør dokumentasjon direkte i datarommet! For å forenkle informasjonsflyten og tydeliggjøre hvilke forespørsler som skal prioriteres kan du enkelt kategorisere forespørselens prioritet og plassering. Når en selger har besvart forespørselen vil dokumentasjonen dukke opp i det valgte området i mappestrukturen, og også bli synlig i et eget arbeidsområde for ekstra forespørsler.

Har du et spørsmål til selger? Du kan enkelt publisere spørsmål i løsningen via vår dedikerte spørsmålsside. Alle forespørsler og spørsmål blir samlet på en plass slik at du ikke går glipp av noen ting.

Trafikk i datarommet

Hold oversikt over all trafikk på filer og mapper i datarommet. ENVE tilbyr innsikt og analyse av hvilke dokumenter som er mest besøkt, slik at du kan stille forberedt til neste møte og allokere dine ressurser mer hensiktsmessig. Her loggføres antall økter fra de ulike brukerne, samt hvilke perioder filene har blitt besøkt.

Aktivitetssporing

Alle aktiviteter og handlinger i datarommet kan ha verdi, derfor får du tilgang på all aktivitet som ikke angår kjøpers prosessering av dokumentasjon. Få oversikt over alle nøkkelhendelser gjennom aktivitetssiden og sørg for at du alltid er oppdatert på de viktige hendelsene i datarommet. Aktivitetsloggen kan også eksporteres i etterkant av transaksjonen for å sikre etterprøvbarhet ved eventuelle tvistespørsmål.

Bruk ENVE i din neste transaksjon og opplev forskjellen