Et fullverdig arbeidsverktøy for due diligence-prosesser.

For å oppnå en smidig og effektiv due diligence-prosess kreves skreddersydd funksjonalitet som ivaretar de ulike partenes behov; derfor ble ENVE utviklet. 

Prosjektledelse i datarommet.

Tildeling, og oppfølging av arbeidsoppgaver har aldri vært enklere. Med ENVE kan du fordele ansvarsområder, sette tidsfrister for utførelsen, og følge opp rådgivere – direkte i datarommet.

Illustration describing work management
Image of ENVE datarom

Behandling av filer og rapportgenerering.

Kjøpers rådgivere kan samarbeide om gjennomgang av opplastet dokumentasjon ved å notere avvik og bemerkninger fortløpende i datarommet – selvsagt uten at selgersiden får innsyn i funnene. Ved et enkelt tastetrykk kan alle funn sammenstilles til en fullverdig due diligence-rapport.

Illustration describing the Due-Diligence process
Image of ENVE datarom

Funksjonalitet utviklet med omhu.

ENVE gir deg, både som kjøper og selger, tilgang til de verktøyene du trenger for en smidigere due diligence-prosess.

Effektiv oppstart

Tilpass din egen mappestruktur, velg blant våre maler eller etabler et tomt datarom på sekunder.

Besvarelse av request list

Selger kan besvare request listen ved å laste opp filer, markere et spørsmål som ikke relevant eller med tekstsvar.

Q&A

Forespør ytterligere informasjon, og still spørsmål til opplastede filer.

Kommunikasjon

Still generelle spørsmål, og før dialoger med motparten.

Arbeidsfordeling

Fordel ansvarsområder og arbeidsoppgaver mellom dine kolleger.

Flere kjøpergrupper

Inviter ulike kjøpergrupper i samme datarom, uten at de ser hverandre.

Kvalitetssikring

Velg hvilke brukere som skal ha anledning til å stille og besvare spørsmål.

Tilgangsstyring

Begrens tilgang til filer og mapper, på individ- eller gruppenivå.

Analyse av fremdrift

Hold oversikt over progresjon i transaksjonen.

Noter funn

Registrer funn og avvik direkte i datarommet, uten at selgersiden får innsyn i bemerkningene.

DD-rapport

Lag due diligence-rapporter automatisk, basert på noterte funn i datarommet.

Kompatibilitet

Støtte for visning av de aller fleste filtyper, inkludert Excel.

Automatisk indeksering

Tilleggsforespørsler indekseres automatisk i henhold til eksisterende mappestruktur.

Notifikasjoner

Konfigurer og tilpass e-postvarslinger og notifikasjoner i datarommet.

Aktivitetslogg

Hold oversikt over hendelser og brukeraktiviteter.

Dokumentegenskaper

Styr vannmerking og tillatelser for filnedlasting og eksport.

Eksport

Eksporter datarommets innhold, aktivitetslogger og fullstendig historikk.

Support

Vårt dedikerte team er behjelpelig med opplæring, onboarding og annen bistand.

Effektiv oppstart

Tilpass din egen mappestruktur, velg blant våre maler eller etabler et tomt datarom på sekunder.

Besvarelse av request list

Selger kan besvare request listen ved å laste opp filer, markere et spørsmål som ikke relevant eller med tekstsvar.

Q&A

Forespør ytterligere informasjon, og still spørsmål til opplastede filer.

Kommunikasjon

Still generelle spørsmål, og før dialoger med motparten.

Arbeidsfordeling

Fordel ansvarsområder og arbeidsoppgaver mellom dine kolleger.

Flere kjøpergrupper

Inviter ulike kjøpergrupper i samme datarom, uten at de ser hverandre.

Tilgangsstyring

Begrens tilgang til filer og mapper, på individ- eller gruppenivå.

Analyse av fremdrift

Hold oversikt over progresjon i transaksjonen.

Kompatibilitet

Støtte for visning av de aller fleste filtyper, inkludert Excel.

Automatisk indeksering

Tilleggsforespørsler indekseres automatisk i henhold til eksisterende mappestruktur.

Notifikasjoner

Konfigurer og tilpass e-postvarslinger og notifikasjoner i datarommet.

Aktivitetslogg

Hold oversikt over hendelser og brukeraktiviteter.

Dokumentegenskaper

Styr vannmerking og tillatelser for filnedlasting og eksport.

Eksport

Eksporter datarommets innhold, aktivitetslogger og fullstendig historikk.

Support

Vårt dedikerte team er behjelpelig med opplæring, onboarding og annen bistand.

Q&A

Forespør ytterligere informasjon, og still spørsmål til opplastede filer.

Kommunikasjon

Still generelle spørsmål, og før dialoger med motparten.

Kvalitetssikring

Velg hvilke brukere som skal ha anledning til å stille og besvare spørsmål.

Analyse av fremdrift

Hold oversikt over progresjon i transaksjonen.

Noter funn

Registrer funn og avvik direkte i datarommet, uten at selgersiden får innsyn i bemerkningene.

DD-rapport

Lag due diligence-rapporter automatisk, basert på noterte funn i datarommet.

Kompatibilitet

Støtte for visning av de aller fleste filtyper, inkludert Excel.

Automatisk indeksering

Tilleggsforespørsler indekseres automatisk i henhold til eksisterende mappestruktur.

Notifikasjoner

Konfigurer og tilpass e-postvarslinger og notifikasjoner i datarommet.

Aktivitetslogg

Hold oversikt over hendelser og brukeraktiviteter.

Eksport

Eksporter datarommets innhold, aktivitetslogger og fullstendig historikk.

Support

Vårt dedikerte team er behjelpelig med opplæring, onboarding og annen bistand.

Prøv ENVE som ditt neste datarom og opplev forskjellen!