Multi-Kjøper-Modus, klar for betatesting!

Multi-Kjøper-Modus, klar for betatesting!

30/4/2024

Av Sander Haukdal Larsen, daglig leder

Kompleksitetsgraden i due diligence-prosesser og transaksjoner øker stadig. Advokater og rådgivere som bistår i slikt arbeid er derfor, mer enn noen gang, avhengig av gode verktøy som bidrar til å opprettholde oversikt og fremdrift i transaksjonen.

Særlig utfordrende er det dersom selger av eiendelen, eller selskapet, har flere mulige interessenter på kjøpersiden, hvor hver interessentgruppe har ulike krav til informasjon de ønsker fremlagt, og tilhørende oppfølgingsspørsmål. Dette vil ofte være tilfellet ifm. kapitalinnhentinger for start-ups og scale-ups, men en ser også flere eksempler på tilsvarende prosesser ved salg av kapitalintensive eiendeler som næringseiendom, og ved ordinære salg av selskaper (M&A).

For å håndtere dette kan selgersiden:

  1. Opprette flere identiske datarom
  2. Invitere interessentene i samme datarom
  3. Oversende dokumentasjon og besvare spørsmål via e-post


Hvert alternativ representerer et sett med utfordringer. Fellesnevneren er at ingen av dagens alternativer svarer ut behovene til selgersiden på tilfredsstillende vis. Derfor har ENVE utviklet en unik modul som vi kaller Multi-Kjøper-Modus, eller MKM – som skal bøte med problemet en gang for alle!


For første gang kan selger opprette ett datarom, laste opp ønsket dokumentasjon og deretter definere ulike kjøpergrupper direkte i datarommet. Selger kan opprette et ubegrenset antall kjøpergrupper, og det er ingen begrensninger mtp. hvor mange brukere hver enkelt kjøpergruppe kan bestå av. De ulike gruppene får tilgang til å se og gjennomgå den tilgjengeliggjorte informasjonen, men kan hverken se de andre kjøpergruppene eller hvem de består av.


Representanter fra kjøpergruppene kan enkelt forespørre ytterligere dokumentasjon og stille generelle- og filspesifikke spørsmål i datarommet – uten at andre kjøpergrupper får innsyn i dette. Selgersiden kan dermed ha 1:1-kommunikasjon med de ulike kjøpergruppene, og svare ut ulike spørsmål direkte i datarommet. Dette gir selger, og selgers rådgivere bedre oversikt over de ulike dialogene og sikrer samtidig sporbarhet.


Modulen forenkler kommunikasjonsflyten mellom partene i en transaksjon – og gir samtidig selger, og selgers rådgivere innsikt i relevante transaksjonsdata. Selger vil blant annet få tilgang til statistikk knyttet til hvilke kjøpergrupper som er mest aktive datarommet, og oversikt over hvilke filer som besøkes mest. Dermed slipper selger å laste opp identisk dokumentasjon flere ganger, og kan samtidig beholde fullstendig oversikt over kommunikasjonsflyten.


Multi-Kjøper-Modus er for øyeblikket i en betafase, og vi åpner nå opp for at flere selskaper kan få testet modulen. Høres dette interessant ut, eller er du bare nysgjerrig på hvordan ENVE kan forenkle din neste transaksjon? Ta kontakt for en uforpliktende prat!