Funksjonalitet i ENVE

Se hva du får tilgang til som

kjøper og

selger i datarommet

Lag mappestrukturer

Opprett et virtuelt datarom enkelt og effektivt ved å benytte vår løsning for automatiserte mappestrukturer. ENVE genererer datarommets mappestruktur basert på kjøpers spørsmålslister. Alt du trenger å gjøre er å laste opp en Excel-fil! Spørsmålslisten vil dukke opp som opplastningspunkter i mappestrukturen med korrekt indeksering, slik at du alltid har full oversikt over de ulike referansepunktene. Representanter fra selgersiden kan besvare spørsmålene med filopplasting, tekstsvar, eller ved å markere forespørselen som ikke aktuell. Vi tilbyr også forhåndsdefinerte maler tilpasset ulike transaksjonstyper. Malene er utviklet i samarbeid med noen av Norges ledende advokathus.

Prosesser dokumentasjon

ENVE gir deg muligheten til å gjennomgå og behandle tilgjengeliggjort dokumentasjon direkte i datarommet. Du kan fortløpende notere avvik, bekymringer, anbefalinger og andre bemerkninger, og knytte disse opp mot konkrete filer. Bemerkningene kan selvsagt redigeres til enhver tid, og du kan enkelt jobbe parallelt med flere dokumenter samtidig. Du har også muligheten til å gradere bemerkningene basert på det aktuelle funnets alvorlighetsgrad. Slik er du garantert en ryddig og smidig arbeidsprosess som gir deg og dine kolleger full oversikt over transaksjonens fremdrift til enhver tid.

Automatisert rapportgenerering

Ved et enkelt tastetrykk sammenstilles alle bemerkninger tilknyttet datarommets filer til en fullstendig Due Diligence-rapport. Funksjonen reduserer ikke bare antall timer som brukes på å utarbeide DD-rapporten, men gir også oversikt over transaksjonens fremdrift og status til enhver tid. Selger har selvsagt ikke tilgang til å se bemerkningen som noteres, og du kan derfor være helt trygg på at dine forhandlingskort er i trygge hender. Det er ingen begrensninger på hvor mange rapporter som kan genereres, og funksjonen fungerer derfor like godt som underlag til interne statusmøter, som endelig rapport – klar for overlevering til din klient.

Tilgangsstyring

Tilgangsgrupper

Tilgangsgrupper gir selger full oversikt og kontroll over datarommet. Opprett enkelt nye grupper og velg hvilke deler av dokumentasjonen som skal være tilgjengelig for den aktuelle gruppen. En bruker kan være medlem av flere tilgangsgrupper samtidig. Tilgangsgruppene kan skreddersys ditt behov, og er svært enkle å endre i etterkant. Dette gjør at du kan sikre forretningskritisk informasjon, og gjøre arbeidet med behandling av dokumentasjonen mer effektivt for de ulike interessentene i transaksjonen.

Egendefinert tilgang

I noen tilfeller er ikke tilgangsgrupper tilstrekkelig. ENVE tilbyr derfor egendefinert tilgangsstyring helt ned på dokumentnivå. Velg hvilke filer og mapper som skal være tilgjengelige for den enkelte bruker, og juster underveis for full fleksibilitet!

Ekstra forespørsler

Som kjøper kan du etterspørre ytterligere dokumentasjon og kategorisere forespørselens hastegrad direkte i datarommet. Når selger har besvart forespørselen indekseres og plasseres svaret i henhold til ønsket plassering fra kjøper, og svaret blir også synlig i arbeidsområdet for ekstra forespørsler.

Har du et generelt spørsmål til selger? Du kan enkelt stille spørsmål i datarommet via den dedikerte Q&A-siden. Alle forespørsler og spørsmål blir samlet på en plass, slik at du alltid oppdatert på informasjonsflyten.

Trafikk i datarommet

Få full oversikt over all trafikk på filer og mapper i datarommet. ENVE tilbyr innsikt og analyse av hvilke dokumenter som er mest besøkt, slik at du kan stille forberedt til neste møte og allokere dine ressurser mer hensiktsmessig. Hvert besøk en bruker gjør på en fil loggføres sammen med dato og tidspunkt for å sikre sporbarhet.

Aktivitetssporing

Alle aktiviteter og endringer i datarommet har en verdi. Derfor får du oversikt over alle bevegelser i datarommet som ikke angår kjøpers behandling av dokumentasjonen. Aktivitetssiden gir oversikt over alle nøkkelhendelser, og sørger for at du alltid er oppdatert på nye hendelser i datarommet. Aktivitetsloggen kan også eksporteres i etterkant av transaksjonen for å sikre etterprøvbarhet ved eventuelle tvistespørsmål.

Prøv ENVE i din neste transaksjon, og opplev forskjellen!