Enve Logo

Datarom

Innlegg

Logg innKjøp
Samskaping med næringslivet i utvikling av nye selskaper

Samskaping med næringslivet i utvikling av nye selskaper

1/13/2023

Av Sander Haukdal Larsen, daglig leder

Historien om ENVE begynte i Trondheim høsten 2020, hvor Geir-Åsmund og jeg møttes for første gang. Etter kort tid viste det seg at vi begge hadde den samme iboende nysgjerrigheten, og jevnlig fant oss undrende over hvorfor eksisterende løsninger og prosesser ofte kunne oppleves så unødig tungvinte. Timer med prat og sparring ble til uker og måneder, og ved årsskifte 2020/2021, var en ting klart – vi skulle stifte selskap sammen.

Med et nytt kalenderår like rundt hjørnet bestemte vi oss for at å bruke de kommende månedene på et dypdykk innenfor eiendoms- og transaksjonsmarkedet for å kartlegge hvor skoen trykket som mest. Etter utallige dybdeintervju, samtaler og workshops med representanter fra forskjellige deler av verdikjeden innså vi at selskapsgjennomganger (eng. due diligence) tilknyttet kapitalforhøyelser, kjøp og salg av eiendeler representerte en betydelig flaskehals.

Med retningen staket ut gjenstod kun to hinder før utviklingen kunne skyte fart; et rockstar-team som ville bygge selskap, og gode samarbeidspartnere som var villige til å bruke tid og krefter på å drive frem løsningen sammen med oss. Brikkene falt sakte men sikkert på plass, og snart hadde selskapet gått fra to til ni ansatte. 

På jakt etter samarbeidspartnere ble det tydelig at vi hadde truffet en nerve, og i møte med advokatselskaper, næringsmeglere og eiendomsbesittere støtte vi stadig på de samme prosessbeskrivelsene og refleksjonene. Dagens arbeidsflyt var preget av suboptimale løsninger med Word-filer og Excel-ark, og interessen for å være med i utviklingen av et nytt datarom som hadde til hensikt å eliminere disse utfordringene var derfor stor.

ENVE ble tuftet på en filosofi om utforsking, samarbeid og samskaping for å sikre at datarommet ivaretar eksisterende og kommende behov i bransjen. Filosofien ville dog vist seg vanskelig å omsette til praksis dersom bransjen ikke hadde vært villig til å sette av tid og ressurser for å utvikle løsningen sammen med oss. I retrospekt er vi derfor svært takknemlige for at vi ble møtt med åpne armer av både små og store selskaper som gjerne ville bidra til å realisere potensialet i ENVE. Hadde det ikke vært for alle de entusiastiske og behjelpelige menneskene vi har møtt på veien ville vi aldri stått der vi står i dag.

Vi beveger oss nå over i betatesting av programvaren, og vil gjerne høre fra deg dersom du  har innspill til utviklingen eller vil være med å teste løsningen før den lanseres senere i år – for bare slik kan vi utvikle morgendagens datarom for sømløse og effektive transaksjoner.